Strona główna Porady Zatory płatnicze – 3 sposoby na ich przeciwdziałanie

Zatory płatnicze – 3 sposoby na ich przeciwdziałanie

zatory-platnicze-3-sposoby

Zatory płatnicze powstają poprzez nieterminowe spłacanie zobowiązań w konkretnym kanale sprzedaży, z których obronna ręką wychodzą firmy o znacznych zasobach finansowych. Podmioty słabsze tracą płynność finansową i bankrutują. Jak zatem temu zapobiec i czy można przeciwdziałać powstawaniu zatorów?

Udzielanie kredytu kupieckiego zawsze wiąże się z ryzykiem, że kontrahent nie ureguluje należności. To nic, jeśli jest to jeden z grona klientów generujących niewielki procent obrotu i zysku przedsiębiorstwa, problem pojawia się, gdy ten kontrahent odpowiada za znaczną część przychodów spółki.

Monitoring faktur

Mówi się, że mądry Polak po szkodzie. Przysłowie to odzwierciedla również postępowanie niektórych przedsiębiorców. Ślepo wierzą w uczciwość kontrahentów i terminowe regulowanie faktur, nawet niekontrolujących czy termin zapłaty już minął. Po kilkutygodniowym przeterminowaniu wspomnianego dokumentu, taki przedsiębiorca budzi się ze snu i wpada w złość, dlaczego to jeszcze nie zostało uregulowane, gdzie są jego pieniądze? 

A przecież na rynku są dostępne różne rozwiązania technologiczne, ułatwiające monitorowanie faktur, w tym końcowy termin ich zapłaty. Przykładem jest System Zarządzania Należnościami Rozważna Firma. To w pełni zautomatyzowane narzędzie do użytku dla firm, dające możliwość kompleksowego spojrzenia na finanse przedsiębiorstwa. Pozwala na automatyczną wysyłkę do kontrahenta przypomnień o zapłacie. W ten sposób możesz zawsze trzymać rękę na pulsie i kontrolować stan uregulowania należności. 

Weryfikacja kontrahentów

Rekomendowanym działaniem prewencyjnym, które pozwala uniknąć kosztownej dla przedsiębiorstwa współpracy, jest weryfikacja kontrahentów. Potencjalny kontrahent, który miał już problemy z windykacją należności nie jest wiarygodnym partnerem biznesowym. Jeśli zależy nam na współpracy, to warto dociec, dlaczego w tym okresie pojawiły się zatory płatnicze i zweryfikować sytuację finansową potencjalnego partnera.

Sposoby weryfikacji kontrahentów:

  • System Rozważna Firma – umożliwia sprawdzenie całej bazy kontrahentów, czy byli już wcześniej windykowani oraz, czy obecnie zalegają z płatnościami. 
  • Wywiad gospodarczy polegający na zebraniu i analizie zróżnicowanych informacji na temat kontrahenta, które po opracowaniu zostają przekazane w formie czytelnego raportu. 
  • Ustalenia majątkowe, czyli rozszerzenie usługi wywiadu gospodarczego. Tutaj włączeni zostają licencjonowani detektywi, którzy na zlecenie ustalają dane teleadresowe, miejsce zameldowania, powiązania z innymi podmiotami gospodarczymi, numery ksiąg wieczystych itp. Usługę taką świadczą też niektóre firmy windykacyjne, zatrudniające detektywów, np. EULEO.
  • Raporty zagraniczne okazują się szczególnie przydatne w przypadku rozpoczęciu współpracy z zagranicznym podmiotem, o którym niewiele wiadomo. Warto też skorzystać z tej opcji przy zawieraniu wysokich kontraktów i transakcji obarczonych wysokim ryzykiem. 

Wiedza na temat sposobów weryfikacji kontrahentów pozwoli na podjęcie decyzji, któremu z nich można udzielić kredytu kupieckiego, a wobec których lepiej stosować bardziej restrykcyjną politykę sprzedażową.

Windykacja należności

Kontrahent po raz kolejny nieterminowo reguluje należności. Tym razem robi to o wiele później lub w ogóle jeszcze nic nie zapłacił? Cóż, to efekt Twojej pobłażliwości i zezwolenia na samowolne kredytowanie – bez terminów, bez ograniczeń, bez odsetek, nie skorzystałbyś?

Widzisz, w pewnym momencie samowolnego kredytowania Twój kontrahent rzeczywiście może przestać spłacać należności. W efekcie Twoja płynność finansowa zostanie zachwiana, a wizja powstania zatorów płatniczych staje się coraz bliższa. 

Oddanie nieuregulowanych faktur do windykacji polubownej to rozwiązanie, które rekomendowane jest zarówno małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom. Doświadczeni negocjatorzy ustalą z dłużnikiem harmonogram spłaty zadłużenia i pomogą odzyskać wierzycielowi należności, a dłużnikowi spłacić dług. Sprawne i skuteczne działanie to klucz do zapobiegania zatorom płatniczym. Czekanie z decyzją o odzyskaniu pieniędzy na ostatni moment jest co najmniej nierozważne. Idealnym rozwiązaniem jest działanie prewencyjne, o którym szczególnie niedoświadczeni przedsiębiorcy często zapominają, niestety o jego skutkach później już długo pamiętają…

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej