Strona główna Porady Zalety produktów faktoringowych, czyli jak wykorzystać potencjał dostępnych na rynku narzędzi dla dobra swojego biznesu?

Zalety produktów faktoringowych, czyli jak wykorzystać potencjał dostępnych na rynku narzędzi dla dobra swojego biznesu?

Podstawowym walorem wynikającym z wykorzystania faktoringu w realiach funkcjonowania przedsiębiorstwa jest poprawa płynności finansowej. Dzięki faktoringowi, do takiej poprawy dochodzi poprzez przyśpieszenie cyklu należności firmowych, a więc poprzez radykalne skrócenie okresu w którym wierzytelności z wystawionej faktury za sprzedaż towarów lub usług zamieniają się w zainkasowaną gotówkę w kasie firmy. Mówimy więc tu o tym, jak faktoring jako usługa finansowa, zdecydowanie inna niż kredyt czy pożyczka, bo nie oparta na zadłużaniu się, wpływa na intensyfikację cyrkulacji pieniądza, czyli paliwa napędowego każdego przedsiębiorstwa – komentuje Jarosław Grygiel, Dyrektor krajowy Billecta Poland Sp. z o.o.

To, że firmy rzadko mają nieprzerwany komfort samofinansowania swojej działalności, to oczywistość. Zatory płatnicze, opóźnienia w rozliczeniach, ale i sam fakt odroczenia terminu zapłaty za zrealizowane dostawy, potrafią się boleśnie dać we znaki nawet najbardziej dochodowym firmom o wysokiej marży handlowej.

Korzyści dla firmy ze spieniężenia wierzytelności przez firmę faktoringową

Faktoring sprowadza się z jednej strony do wykupienia przez wyspecjalizowaną firmę faktoringową wierzytelności handlowej przedsiębiorstwa i jej niezwłocznego spieniężenia w zamian za relatywnie niedużą cenę, wyrażoną dyskontem od wartości brutto wskazanej na wystawionej przez to przedsiębiorstwo fakturze VAT. Błyskawiczne zainkasowanie kwoty, która w innej sytuacji byłaby płatna za miesiąc, dwa lub trzy miesiące, daje klientowi możliwość akceleracji obrotów handlowych, a także zakupienia nowych towarów lub materiałów i terminowego opłacenia podatków, wynagrodzeń dla pracowników, składek ZUS, usług podwykonawców. Faktoring sprzedażowy w wykonaniu nowoczesnych agencji faktoringowych jest łatwo dostępny w kanale online i realizowany w sposób nieporównywalnie szybszy i prostszy w porównaniu do tradycyjnych procedur bankowych. Co więcej, faktoring to sprzedaż aktywa o umiarkowanej płynności – a więc wierzytelności handlowej, a nie zadłużanie się poprzez kredyt obrotowy, czy pożyczkę pieniężną na działalność operacyjną – dodaje ekspert Billecta.pl.

Z drugiej strony skorzystanie z usługi faktoringowej może zabezpieczyć przedsiębiorstwo przez negatywnymi skutkami nieterminowego wywiązania się przez odbiorcę dostawy, czyli płatnika faktury, z jego zobowiązań. Wśród produktów oferowanych przez agencje faktoringowe znaleźć bowiem można faktoring z ograniczonym lub wyłączonym regresem, dzięki któremu większość ryzyk związanych z drugą stroną rozliczeń handlowych przechodzi na faktora. W tym właśnie zasadza się asekuracyjny walor faktoringu.

Wygodna i dyskretna wersja faktoringu nienotyfikowanego

Istnieją natomiast przypadki, gdy firma z różnych względów nie chce angażować swojego kontrahenta w bezpośredni przebieg transakcji faktoringowej. Jest tu możliwe zastosowanie szczególnego podtypu usługi faktoringu nienotyfikowanego, opartego na cesji cichej, a więc bez zawiadamiania odbiorcy faktury o przejściu praw do płatności z faktury na agencję faktoringową. Wówczas płatność za wystawioną FV trafi w terminie jej zapłaty do jej wystawcy, a ten niezwłocznie przekaże otrzymane środki agencji faktoringowej, która już tę fakturę spieniężyła. Ta wygodna i dyskretna wersja faktoringu jest formalnie możliwa do zastosowania, o ile tylko strony rozliczeń handlowych nie umówiły się uprzednio na zakaz cesji należności.

Na skorzystanie z faktoringu sprzedażowego jest jednak czas, gdy termin płatności wystawionej faktury VAT jeszcze nie nadszedł. Dlatego też nie warto czekać do ostatniego momentu. W odniesieniu do faktur przeterminowanych należy raczej rozważyć szybką reakcję w postaci wynajęcia profesjonalnej firmy windykacyjnej, która pomoże na drodze polubownej, a gdy trzeba również i sądowej, wyegzekwować zaległość od opieszałego klienta.

Zalety faktoringu zakupowego

Co równie ważne, płynność finansową można tez polepszać w innej sferze działalności przedsiębiorstwa – po stronie zakupowej. Statystycznie rzecz biorąc, zdecydowana większość firm na tle ogółu przedsiębiorców aktywnych w Polsce, bądź to nie odracza terminów zapłaty swoim kontrahentom, bądź w ogóle nie realizuje obrotów B2B. Właśnie z myślą o nich oferowany jest specjalny wariant faktoringu – faktoring odwrotny, zwany też zakupowym. Jak sama nazwa wskazuje, wzmacnia on płynność finansową przedsiębiorstwa na odcinku wydatków handlowych, to jest zakupów lub importu towarów i usług. Konieczność zaopatrzenia firmy w aktywa obrotowe potrafi wydrenować wszelkie płynne środki w ramach gospodarki własnej, a o ile dostawca nie wspomoże kupującego odpowiednio długim kredytem kupieckim, to nabywca może mieć trudności w realizacji zamierzonych obrotów.

Kto skorzysta na faktoringu odwrotnym?

Faktoring odwrotny to usługa bliska kredytowi celowemu, gdzie agencja faktoringowa w zastępstwie nabywcy pokryje całość lub umówioną część kosztów dostawy stwierdzonej fakturą VAT, zaś w zamian za prowizję odroczy i rozłoży koszt takiego zakupu na odpowiednio długi czas, nawet do sześciu miesięcy. W tym okresie nabywca będzie w stanie spieniężyć zakupione aktywa, a z wygenerowanych przychodów rozliczyć się z faktorem w umówionym okresie. Ten wariant faktoringu jest więc nie do przecenienia zwłaszcza dla firm handlowych, ale i producentów oraz importerów. Niezwykle trudno znaleźć na rynku produkt bardziej dostosowany do potrzeb tych przedsiębiorców, u których cykl handlowy, od zamówienia towarów z zagranicy, aż po ich pełne spieniężenie w drodze dystrybucji wśród rozproszonych odbiorców, trwa kilka miesięcy. Bez faktoringu odwrotnego takie firmy bądź to nie mogą sprzedawać na miarę istniejącego popytu, bądź to ryzykują utratę płynności w międzyczasie lub salwują się finansowaniem dłużnym, o które nie zawsze łatwo – dodaje Jarosław Grygiel z Billecta.pl.

Źródło: www.Billecta.pl

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej