Strona główna Porady Faktoring pełny czy niepełny – co wybrać?

Faktoring pełny czy niepełny – co wybrać?

Faktoring pełny czt faktoring niepełny - co wybrać?

Faktoring to sposób dla przedsiębiorców, którzy chcą poprawić płynność finansową swojej firmy i uwolnić kapitał obrotowy z nieopłacalnych faktur, mogą w tym celu sięgnąć po jeden z kilku rodzajów. Każdy z nich pozwala pozyskać finansowanie, jednak różni się kwestią przejęcia ryzyka.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych rodzajów usług faktoringowych na naszym rodzimym rynku jest faktoring pełny. Równolegle do niego funkcjonuje jednak także faktoring niepełny oraz faktoring mieszany, który stanowi rozwiązanie pośrednie i dużo rzadziej spotykane.

Rodzaje faktoringu:

Ryzyko na faktorze

O faktoringu pełnym mówimy wtedy, gdy faktor bierze na siebie całe ryzyko za niewypłacalność kontrahenta. W takiej sytuacji podpisywana jest cesja wierzytelności, która przenosi na niego całkowitą odpowiedzialność za ewentualny brak uregulowania zobowiązania. Od tej pory faktor musi również samodzielnie upominać się o wszelkie zaległości. W przypadku, gdy kontrahent nie ureguluje należności, przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu i nie musi zwracać faktorowi otrzymanych środków. Właśnie z tego powodu faktoring pełny to dla przedsiębiorcy najkorzystniejsze rozwiązanie pod względem zabezpieczenia środków za wykonaną usługę lub towar.

W faktoringu pełnym to właśnie firma faktoringowa przejmuje na siebie całe ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta. Z tego powodu jest to najdroższa usługa faktoringowa dostępna na polskim rynku.

Ryzyko na przedsiębiorcy

W usłudze faktoringu niepełnego faktor wykupuje wierzytelność, ale ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie przedsiębiorcy. W ten sposób firma faktoringowa nie ponosi za nią odpowiedzialności.  

Najpierw przedsiębiorca przekazuje faktorowi wystawioną fakturę i otrzymuje za nią pieniądze. Jeśli jego kontrahent nie ureguluje należności, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić środki firmie faktoringowej. Istotą faktoringu niepełnego jest więc możliwość zwrócenia przedsiębiorcy wierzytelności, jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny. Wówczas obowiązkiem przedsiębiorcy jest także zwrot pozyskanego finansowania.

To rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwu zwiększyć płynność finansową i odzyskać kapitał obrotowy, jednak nie rozwiązuje jego potencjalnych problemów z nierzetelnością płatniczą kontrahentów. Z tego powodu taka sytuacja występuje najczęściej wtedy, gdy klient i jego kontrahenci współpracują ze sobą od lat, mają do siebie zaufanie i dobrze znają swoją sytuację finansową.

Podzielone ryzyko

Na polskim rynku można również spotkać rozwiązanie, które łączy w sobie elementy faktoringu pełnego oraz niepełnego. Chodzi tu oczywiście o faktoring mieszany, który stanowi rozwiązanie pośrednie.W przypadku takich transakcji firma faktoringowa uzgadnia określoną kwotę, do której ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika. Kwota taka określona jest dokładnie w umowie. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, odpowiedzialność za należność z faktury spada na przedsiębiorcę. W przypadku tego rozwiązanie ryzyko rozkłada się zarówno po stronie faktora, jak i faktoranta.

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej