Strona główna Porady Faktor – czego wymaga?

Faktor – czego wymaga?

Faktor w umowie faktoringowej, w przeciwieństwie do umowy kredytowej, nie wymaga od przedsiębiorcy przedstawiania żadnych twardych zabezpieczeń, np. w postaci hipoteki. Czy to oznacza, że przy procesowaniu faktoringu faktorant nie musi spełniać żadnych warunków?

Przy wydawaniu decyzji dotyczącej kredytowania dla firm pod uwagę brana jest przede wszystkim zdolność i historia kredytowa przedsiębiorstwa, a także czas prowadzenia działalności. Ponadto banki oczekują od swoich klientów twardego zabezpieczenia, np. w postaci hipoteki, zastawu majątku czy przewłaszczenia. Z kolei faktor nie wymaga od swoich klientów posiadania zdolności kredytowej w klasycznym rozumieniu, nie potrzebuje również od nich szczególnych zabezpieczeń. Nie oznacza to jednak, że faktoring dostępny jest dla każdego podmiotu. Przedsiębiorcy ubiegający się o tego rodzaju finansowania także muszą spełnić odpowiednie warunki.

Co wpływa na decyzję faktora?

 • rodzaj faktoringu, z którego chce skorzystać przedsiębiorca,
 • czas trwania umowy,
 • okres prowadzenia działalności,
 • wysokość obrotów,
 • przebieg dotychczasowej współpracy z kontrahentami,
 • reputacja kontrahentów,
 • branża,
 • liczba odbiorców przekazanych do faktoringu,
 • rodzaj prowadzonej księgowości,
 • forma prawna prowadzonej działalności,
 • minimalny okres działalności.

Faktorzy swoje zabezpieczenia opierają na należnościach wynikających z wystawionych faktur. Przy udzielaniu finansowania badana jest zatem wiarygodność płatnicza konkretnych kontrahentów. Faktor ocenia, jakie są szanse na to, aby kontrahent w ustalonym terminie uregulował należność objętą fakturą (np. zapłatę za towar lub usługę).

Podstawowym zabezpieczeniem wypłacanych przez faktora środków jest sama cesja wierzytelności. W niektórych przypadkach ważną rolę mogą jednak odgrywać tzw. zabezpieczenia miękkie. W przypadku, gdy ryzyko transakcji faktoringowej jest bowiem zbyt wysokie, faktor może poprosić przedsiębiorcę o ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń kontraktu. Tego typu zabezpieczeniem jest np. weksel in blanco czy ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku.

Zabezpieczenia stosowane w faktoringu:

 • wierzytelność,
 • weksle,
 • pełnomocnictwo do rachunku bankowego,
 • poręczenie,
 • notarialne poświadczenie przedsiębiorcy o poddaniu się egzekucji.

Czego wymaga faktor

Największym wymaganiem wobec klientów firm faktoringowych jest konieczność prowadzenia sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Faktury z krótkim terminem płatności uniemożliwiają ubieganie się o tego rodzaju finansowanie.

Przy procesowaniu faktoringu warto również zwrócić uwagę na rodzaj wybranej usługi oraz na to, czy umowa będzie miała charakter ciągły. To właśnie te elementy mają szczególny wpływ na ostateczną decyzję faktora. Z punktu widzenia firmy faktoringowej ważne jest bowiem to, by umowa trwała dłużej niż zapłata za jedną transakcję.

Rozproszony portfel kontrahentów

Jednym z częstych warunków, które firmy faktoringowe stawiają przed swoimi klientami, jest konieczność posiadania rozproszonego portfela kontrahentów. Właśnie z tego powodu podmioty posiadające wyłącznie jednego odbiorcę mogą spotkać się z decyzją odmowną.

Faktorowalność transakcji

Faktorowalność transakcji to najważniejsze kryterium brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji o możliwości korzystania z faktoringu. Pod pojęciem „faktorowalności” kryje się szereg czynników, które utrudniają skuteczne ściąganie należności z kontrahenta. Na faktorowalność wpływa na przykład jego stabilność finansowa.

Kto nie otrzyma faktoringu?

Choć faktoring to produkt skierowany do wszystkich przedsiębiorców, nie każdy może liczyć na pozytywną decyzję. Z odmową udzielenia finansowania mogą spotkać się te firmy, które współpracują z nierzetelnymi kontrahentami oraz mają złe doświadczenia płatnicze ze swoimi odbiorcami. W takim wypadku ryzyko niewypłacalności jest dla faktora po prostu zbyt duże. Powodem odmownej decyzji może być również kiepska sytuacja finansowa firmy czy brak stałych klientów.

Różne firmy faktoringowe mają jednak różne metody obliczania ryzyka, a co za tym idzie – stawiają różne wymogi swoim klientom. Obowiązuje tu sytuacja znana przedsiębiorcom poszukującym kredytu w banku. Warto równocześnie zgłosić się do kilku różnych faktorów, ponieważ każdy z nich może na sytuację danej firmy spojrzeć inaczej. W przypadku, gdy jedna firma faktoringowa może odmówić finansowania, inna może przychylić się do prośby przedsiębiorcy.

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej