Strona główna Ludzie Graj fair w biznesie

Graj fair w biznesie

Graj fair w biznesie

Bibby Financial Services, wspólnie z partnerami, zainicjował nieszablonową akcję z pogranicza gospodarki i sportu amatorskiego. To już ostatni dzwonek – zapisy trwają do 6 czerwca – by wziąć udział w Bibby Fair Pay Run, wirtualnym biegu, który ma zwrócić uwagę na problem zatorów płatniczych w polskiej gospodarce i promować regulowanie własnych zobowiązań w terminie. Do pokonania jest wirtualna trasa wokół miasteczka ZATOR. Intencją „Bibby Fair Pay Run zapoBIEGAJ zatorom płatniczym” jest wyegzekwowanie stosowania reguły fair play w zakresie terminowego płacenia faktur pomiędzy kontrahentami.

 – Niestety, mamy tu wciąż wiele do zrobienia, patrząc na poziom zaległości. Są one szczególnie dotkliwe dla mniejszych przedsiębiorstw, ponieważ mają one trudniejszy dostęp do finansowania (np. kredytów) niż duże firmy. Tymczasem utrzymanie płynności finansowej – jak wynika z ostatniego, wiosennego badania Bibby MSP Index – jest obecnie największym wyzwaniem stojącym przed sektorem MŚP. A to oczywiście w dużej mierze efekt zatorów płatniczych i opóźnień w płatnościach spotęgowanych dodatkowo kryzysem

wyjaśnia Ewa Gawrońska–Micuń, członek zarządu, dyrektor zarządzający Bibby Financial Services.

Promowanie solidarnej postawy #FairPay w relacjach biznesowych jest koniecznością, bo niestety wielu przedsiębiorcom walczącym o zysk nadal trudno zachować zasady zwykłej uczciwości, w tym płacić swoim kontrahentom czy poddostawcom w terminie. Tymczasem takie postępowanie ma krótkie nogi. Łatka „dłużnika” oznacza dodatkowe koszty i naraża na utratę reputacji, co może szybko przełożyć się na wyniki firmy – m.in. przez rezygnację ze współpracy dotychczasowego partnera biznesowego, utratę lojalności klientów, trudności ze zdobyciem nowych kontrahentów – zwłaszcza w dobie współczesnej technologii i komunikacji.

Etyka w biznesie

Coraz więcej firm deklaruje pewne wzorce i wartości obecne w ich działalności, często pod hasłem społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR). Dotyczą one zachowań wobec całego grona interesariuszy firmy: klientów, pracowników, społeczności lokalnych, wreszcie kontrahentów jak również kwestii odpowiedzialności ekologicznej czy prawnej. Na czym polega granie wg zasad fair play w stosunku do interesariuszy firmy, jakimi są kontrahenci i partnerzy biznesowi? Przede wszystkim stosunki między nimi powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu, rzetelności i odpowiedzialności. Oznacza to m.in. zapłatę za wykonaną usługę lub dostarczony towar w terminie i zgodnie z zawartą umową. W biznesowych relacjach nie powinna być przy tym nadużywana siła finansowa firmy. Takie sytuacje zazwyczaj pojawiają się wśród małych i średnich firm, których przyszłość zależy od dobrych relacji z większym graczem, stąd nie chcąc go stracić, przyzwalają na opóźnienia w płatnościach z jego strony.

Fala nieuczciwych zachowań w pandemii

Tyle teoria, a jak jest w praktyce? Niestety, nieterminowe płatności w relacjach biznesowych są zmorą wielu firm, co często prowadzi nawet do utraty płynności i bankructwa. A w pandemii liczba nieetycznych praktyk ze strony kontrahentów wyraźnie nasiliła się. Z marcowego badania Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że aż 78 proc. polskich firm z sektora MŚP doświadczyło tego na własnej skórze i zdecydowana większość z nich (80 proc.) wskazała, że nieuczciwe praktyki nasiliły się właśnie w czasie pandemii. Najczęściej wiązały się one z nieterminowością czy to w kwestii płatności (35 proc. wskazań), czy realizacji umów (30 proc.). Pandemia była przy tym wygodną i trudną do podważenia wymówką – 3 na 10 przedsiębiorców spotkało się z próbą usprawiedliwiania błędów czy zaniedbań ze strony kontrahenta właśnie koronawirusem. Wyniki badań pokazują też, że uczciwość jest jednak szczególnie cenioną wartością wśród małych i średnich przedsiębiorców. Aż 74% z nich przyznało, że nie ma takich sytuacji, w których firma może zrezygnować z bycia uczciwą.

Bycie dłużnikiem kosztuje

Dlaczego warto płacić na czas? Bo ignorowanie terminu może oznaczać realną stratę pieniędzy. Dłużnik zostanie wezwany do uiszczenia należności powiększonych o odsetki ustawowe, które – zgodnie z ustawą antyzatorową – są teraz wyższe w przypadku przeterminowanych faktur. Kolejne koszty są związane z wystawionymi przez wierzyciela wezwaniami do zapłaty czy wysłanymi sms-ami, a jeśli sprawa zajdzie dalej, także kosztami ewentualnej windykacji. Jeśli to nie pomoże i wierzyciel zdecyduje się egzekwować swoje należności na drodze sądowej, pojawią się dodatkowe wydatki – m.in.  koszty postępowania i zastępstwa procesowego. Brak zapłaty wymaganych kwot może skutkować egzekucją komorniczą i zajęciem konta firmowego. Koszt komornika to również dalsze obciążenie dla przedsiębiorcy. Dodatkowo, karę finansową za powodowanie zatorów płatniczych może też nałożyć prezes UOKiK.

Utrata reputacji biznesowej

Płacisz późno? Niestety, źle to wpływa na wizerunek Twojej firmy. A to może być bardziej kosztowne niż same dodatkowe opłaty za ewentualną windykację czy koszty sądowe. Zła reputacja ma długofalowe skutki. Dłużnik traci zaufanie u dotychczasowego partnera, a ten może odmówić dalszej współpracy, restrykcyjnie zmienić warunki kontraktu, czy nawet wypowiedzieć umowę. Dodatkowo, sprzedaż przez wierzyciela długu na giełdzie długu oraz wpisy do rejestrów dłużników czy biur informacji gospodarczych, do których łatwy dostęp mają wszyscy potencjalni partnerzy biznesowi, mogą tych ostatnich skutecznie zniechęcić do współpracy. To także problem z uzyskaniem kredytu przez dłużnika, wynajęciem lokalu, czy podpisaniem umowy leasingu na sprzęt firmowy.W dobie Internetu wieść o nierzetelnym płatniku – za pomocą mediów społecznych, Google, czy forów branżowych i wystawianych tam opinii o firmie – rozchodzi się bardzo szybko i na długo w nim pozostaje. Nad poprawą złego PR ciężko potem pracować. Reputacja firmy czy marki to nie tylko konsekwencja działań CSR-owych, ale wszelkich działań. Stanowi podstawę tworzenia wizerunku marki, jest jednym z determinantów wyborów konsumenckich i źródłem lojalności wobec marki. Liczba świadomych konsumentów, którzy kupując produkt lub usługę biorą pod uwagę etyczną postawę i działania firmy w każdym zakresie, nieustannie rośnie. Do osiągnięcia sukcesu i przewagi rynkowej już nie wystarczy sam dobry produkt i wykreowanie jego pozytywnego wizerunku dzięki reklamie. Należy przestrzegać zasad etycznych na każdym firmowym polu od samego początku, bo to przyciąga klientów, partnerów i buduje pozycję marki na dłużej niż jeden sezon.

Efekt domina w gospodarce 

Skutki biznesowe nieterminowych płatności mogą się uwidocznić w tempie rozwoju gospodarczego. Brak przepływu pieniędzy na czas między kontrahentami może mocno zachwiać ich stabilnością, wypłacalnością – w efekcie nawet doprowadzić na skraj bankructwa. Długi jednej firmy mogą przynieść brak płynności i długi kolejnej firmy, obniżenie produkcji, wzrosty cen, zwolnienia pracowników, powodując efekt domina w gospodarce. Jego skutki mogą być opłakane, bo finalnie doprowadzić do osłabienie i ograniczenie wzrostu całej gospodarki kraju.Faktury opłacone na czas powodują z kolei, że przedsiębiorca może bez problemów zapłacić swoim pracownikom czy podwykonawcom. Ci z kolei mają pieniądze na zakupy i na pokrycie swoich zobowiązań. To sprawia, że wszystko się „kręci”, a gospodarka rozkwita w szybszym tempie. Tym samym firmy, płacąc szybko, utrzymują swoich dostawców w dobrej kondycji co pomaga zwiększyć konkurencyjność nie tylko samych firm, ale i całej gospodarki.

Bądź rzetelnym płatnikiem

Biznes to relacje, zawierane umowy, wzajemne zobowiązania i terminy. Przestrzeganie tych norm i reguł pozwala budować pozytywny obraz firmy i jej przewagę konkurencyjną. Stosowanie biznesowej uczciwości na każdym polu owocuje lojalnością dostawców, klientów i pracowników co wprost przekłada się na wymierne ekonomicznie zyski, stabilizację przedsiębiorstwa i jego rozwój w długiej perspektywie. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy, szczególnie w warunkach dużej konkurencji. Bycie nierzetelnym płatnikiem po prostu się nie opłaca!

Źródło: www.bibbyfinancialservices.pl

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej