Strona główna Faktoring w Polsce Produkty faktoringowe w ofercie polskich faktorów

Produkty faktoringowe w ofercie polskich faktorów

Na polskim rynku cały czas przybywa nowych faktorów. Stale rośnie także liczba oferowanych przez nich różnorodnych usług i rozwiązań finansowych. Jakie konkretnie produkty faktoringowe możemy znaleźć na naszym rodzimym podwórku?

Z roku na rok faktoring cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Doceniają oni rozliczne korzyści płynące z możliwości finansowania faktur, m.in. zapewnienie szybkiego dostępu do gotówki i zabezpieczenie przed nierzetelnymi kontrahentami. Dynamiczny rozwój tej branży sprawił, że na polskim rynku działa w tej chwili cały szereg podmiotów oferujących rozmaite produkty faktoringowe.

Produkty faktoringowe na polskim rynku

Produkty faktoringowe oferowane są zarówno banki, jak i przez niezależnych faktorów. Niektóre podmioty swoją działalność skupiają wyłącznie na finansowaniu faktur wystawianych przez mikroprzedsiębiorców czy firmy z sektora MŚP, z kolei inne kierują swoje usługi głównie w stronę dużych korporacji.

Wyróżniamy trzy rodzaje faktoringu:

  • jawny (otwarty),
  • tajny (cichy),
  • półotwarty.

Rodzaje faktoringu

Faktoring jawny, tajny oraz półotwarty to trzy rodzaje faktoringu wyodrębnione ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie. W ofercie krajowych faktorów najczęściej można natknąć się na usługi z zakresu faktoringu jawnego, który jest najpopularniejszym rodzajem faktoringu w Polsce. W jego przypadku kontrahent zostaje od razu poinformowany o podjęciu współpracy wierzyciela z firmą faktoringową. Właściciel firmy jest wówczas zobowiązany do zmiany rachunku bankowego na wystawianych fakturach na rachunek należący do firmy faktoringowej. Po dokonaniu cesji wszelkie płatności powinny być bowiem przesyłane bezpośrednio na konto faktora.

W ofercie polskich faktorów można znaleźć również faktoring tajny, zwany także faktoringiem cichym. To rodzaj finansowania, w którym kontrahent w ogóle nie dowiaduje się o podjęciu współpracy jego wierzyciela z firmą faktoringową. Po tego typu rozwiązanie sięgają zazwyczaj przedsiębiorcy, którym zależy na dyskrecji.

Na rynku istnieje również rozwiązanie pośrednie, czyli tzw. faktoring półotwarty. To sytuacja, w której kontrahent dowiaduje się o zawarciu umowy faktoringowej, ale dopiero w momencie, gdy otrzymuje wezwanie do zapłaty od faktora.

Oferta polskich faktorów

Z analizy PZF przeprowadzonej wśród zrzeszonych firm na temat ich wyników finansowych po II kwartale 2020 roku wynika, że polscy faktorzy stawiają przede wszystkim na faktoring jawny. W analizowanym okresie struktura obrotów tego rodzaju faktoringu wyniosła 120 724 mln zł, podczas gdy w przypadku faktoringu tajnego było to zaledwie 14 366 mln zł. Z kolei wartość udzielonego faktoringu pełnego i niepełnego okazała się bardzo zbliżona. Wyniosła 67 129 mln zł w przypadku faktoringu pełnego do 67 961 mln zł w przypadku faktoringu niepełnego.

W ofercie polskich faktorów znajdziemy finansowanie faktur nie tylko w rodzimej walucie. Niektóre firmy faktoringowe finansują bowiem zarówno faktury w złotówkach, jak również te w euro. To świetne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, których kontrahenci operują obcymi walutami. Z badania PZF wynika jednak, że firmy zrzeszone w organizacji zdecydowanie częściej posługują się faktoringiem krajowym. Struktura tego typu obrotów w ujęciu rodzajowym wyniosła 112 207 mln zł, wobec zaledwie 22 882 mln zł w przypadku faktoringu międzynarodowego.

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej