Strona główna Faktoring na świecie EUF i FCI zorganizowały pierwszy wirtualny szczyt faktoringu UE

EUF i FCI zorganizowały pierwszy wirtualny szczyt faktoringu UE

wirtualny szczyt EUF i FCI

W październiku 2020 EU Federation oraz FCI zorganizował pierwszy szczyt faktoringu on-line. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ponad 200 uczestników z całego świata, wiele poświęcono obecnym wyzwaniom przed jakim stoi cała branża w obliczu pandemii COVID-19. 

Podsumowanie działań EUF

Szczyt faktoringu on-line rozpoczęła Françoise Palle-Guillaber, Przewodnicząca EUF. Podsumowała dotychczasowe osiągnięcia organizacji w latach 2018-2020, czyli od momentu rozpoczęcia jej kadencji. Do najważniejszych należy przede wszystkim znaczna redukcja wymogów w kwestii płynności długoterminowej, bardziej szczegółówe podejście do faktoringu w przypadku kredytów nieregularnych (NPL). EUF stanęło także między innymi przed wyzwaniem wypracowania nowego statusu partnera dla członków będących z Europy spoza Unii Europejskiej. Zmiany wymusił Brexit.

Palle-Guillaber opisała też najważniejsze wyzwania stojące przed stowarzyszeniem na nabliższy czas. Należy do nich opracowanie wytycznych EBA dotyczących udzielania i monitorowania pożyczek, skuteczny zakaz cesji. Stowarzyszenie w dalszym ciągu chce promować faktoring jako odpowiedź na inicjatywę opóźnionej płatności. W planach ma też wdrożenie Bazylei III, dla której kwestiami palącymi są nowa definicja niewypłacalności i ubezpieczenie kredytu. 

W kolejnym wystąpieniu Magdalena Bartczak, przewodnicząca Komitetu Ekonomiczno-Statystycznego EUF, przedstawiła wyniki finansowe za rok 2019 i pierwsze półrocze 2020. W 2019 r. europejski faktoring finansował 11,3% całego PKB Unii Europejskiej i 280 tys. biznesów. Zgodnie z przewidywaniami, w 2020 w obliczu panujacej sytuacji gospodarczej, nastąpił pierwszy od 11 lat spadek statystyk faktoringowych, który wyniósł 6%. Czołowe kraje UE doznały dużego załamania. Niemniej jednak niektóre kraje, takie jak Niemcy, Dania, Holandia, Norwegia i Polska, wykazały wzrost w pierwszej połowie 2020 r.

FCI

Peter Mulroy, Sekretarz Generalny FCI, przedstawił globalny obraz branży faktoringowej, informując o 5,4% wzroście światowego wolumenu w 2019 r. Jednak dane liczbowe z 2020 r. wyglądają już mniej optymistycznie. W porównaniu do sytuacji faktoringu w UE reszta świata wydaje się mieć większy problem. Dla porównania, UE zanotowało 6% spadek w pierwszej połowie 2020 r., a FCI odnotowało również spadek wolumenu transakcji na swojej platformie EDI o 25% w tym samym okresie, w tym spadek aktywności w zakresie pożyczek opartych na aktywach przy tej samej ujemnej wartości – 25%, jak podał SFNet w drugim kwartale 2020 r.

Wpływ COVID-19 na faktoring w Unii Europejskiej

Patrick de Villepin, przewodniczący FCI, moderował panel poświęcony wpływowi COVID-19 w UE. Różne regiony reprezentowali Magdalena Wessel (DKF, Niemcy), Fausto Galmarini (Assifact, Włochy), Søren S. Larsen (Midt Factoring A / S, Dania), Andrzej Żbikowski (Polskie Stowarzyszenie Faktorów, Polska) i Louis-Marie Durand (Euralia, agencja spraw publicznych EUF reprezentująca UE). Paneliści byli zgodni, że sytuacja w 2020 roku jest trudna dla branży faktoringowej, nawet biorąc pod uwagę lepsze wyniki Niemców. Różne inicjatywy rządowe wspierające finansowanie MŚP pomogły gospodarkom UE w tych trudnych czasach. Przyszłość będzie zależeć od tego, jak rozwinie się koronawirus, więc żaden z panelistów nie zaryzykował przedstawienia jasnej wizji przyszłości. Jednak perspektywy na 2021 r. są bardziej pozytywne dla światowej sytuacji gospodarczej.

Diego Tavecchia, przewodniczący Komitetu Ostrożności i Ryzyka EUF przedstawił najważniejsze kwestie, z którymi borykać się będzie branża faktoringowa w latach 2020/2021, a mianowicie wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania pożyczek, nowa definicja niewypłacalności oraz program Bazylea III.

Magdalena Wessel, przewodnicząca Komisji Prawnej EUF poinformowała o głównych kwestiach związanych z orzecznictwem prawnym, takich jak „UDZIELENIE ZEZNANIA” AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), badanie finansowania łańcucha dostaw UE, luka regulacyjna w rozporządzeniu Rzym I oraz przegląd opóźnień w płatnościach dyrektywa.

Faktoring – optymistyczne prognozy

Po krótkiej serii pytań, Patrick de Villepin zakończył internetowy szczyt faktoringu, podkreślając ważną rolę, jaką EUF odgrywa dziś w naszej branży bardziej niż kiedykolwiek, oraz potwierdzając poparcie FCI w zakresie lobbowania w EBA w sprawie nowej definicji niewypłacalności. Na zakończenie powiedział:

„Nawet jeśli przed nami trudny rok, po ustąpieniu kryzysu faktoring będzie bardzo pożądany. W tak trudnym środowisku firmy będą starały się ograniczać ryzyko związane ze swoimi należnościami ”.

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej