Strona główna Faktoring na świecie 150 przedstawicieli Europejskiego rynku faktoringowego we Wiedniu

150 przedstawicieli Europejskiego rynku faktoringowego we Wiedniu

English version below

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją o 9. Europejskim Szczycie Faktoringowym, który odbył się w dniach 21 i 22 marca w Wiedniu, Austrii. Wydarzenie było organizowane przez FCI oraz Europejską Federację Faktoringu i Finansów Handlowych (EUF) i zgromadziło rekordową liczbę ponad 150 delegatów z całej europejskiej branży.

Podczas dwudniowego spotkania liderzy branży mieli okazję do dyskusji na temat ważnych tematów dotyczących faktoringu. Przedstawione zostały najnowsze aktualizacje, a także omówiono wpływ faktoringu i finansów komercyjnych w Europie. EUF przekazała wstępne statystyki dotyczące branży faktoringowej w 2023 r., zanotowano wzrost obrotów o 2%, osiągając poziom 2,44 biliona euro. Podczas wydarzenia poruszano także kwestie regulacyjne, nowe reformy oraz ewolucję cyfrową w handlu i finansowaniu działalności komercyjnej.

Ponadto, uczestnicy mogli wysłuchać dyskusji panelowej na temat faktoringu dla zrównoważonego rozwoju oraz przyszłości branży do 2030 r. Szczyt został oceniony jako wielki sukces, a FCI i EUF podziękowały wszystkim uczestnikom, sponsorom oraz partnerom wydarzenia za wsparcie. Przewodniczący FCI i EUF wyrazili zadowolenie z udziału w wydarzeniu i podkreślili, jak ważne jest budowanie relacji i dzielenie się wiedzą w branży faktoringowej. Dziękujemy za uwagę i życzymy owocnej działalności w branży faktoringowej.

 

We would like to share with you information about the 9th European Factoring Summit, which took place on 21 and 22 March in Vienna, Austria. The event was organized by FCI and the European Federation of Factoring and Commercial Finance (EUF) and brought together a record number of over 150 delegates from across the European industry. During the two-day meeting, industry leaders had the opportunity to discuss important topics related to factoring. The latest updates were presented, and the impact of factoring and commercial finance in Europe was discussed. EUF provided preliminary statistics on the factoring industry in 2023, with turnover increasing by 2% to reach 2.44 trillion euros.

The event also addressed regulatory issues, new reforms, and the digital evolution in trade and commercial finance. Additionally, participants were able to attend a panel discussion on factoring for sustainable development and the future of the industry by 2030. The Summit was deemed a great success, and FCI and EUF thanked all participants, sponsors, and event partners for their support.

The Chairpersons of FCI and EUF expressed satisfaction with their participation in the event and emphasized the importance of building relationships and sharing knowledge in the factoring industry. Thank you for your attention, and we wish you a fruitful activity in the factoring industry. 

 

Żródło/Source: FCI

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej