Strona główna Faktoring w Polsce Sytuacja kobiet w firmach finansowych w Polsce

Sytuacja kobiet w firmach finansowych w Polsce

Kobieta w biznesie

Sytuacja kobiet w finansowych w Polsce

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) finansowych, jest dynamiczna. Firmy faktoringowe i inne instytucje finansowe zaczynają dostrzegać korzyści płynące z różnorodności i równości płci. Jednak mimo postępu, wciąż istnieją wyzwania, które trzeba pokonać, aby osiągnąć pełną równość.
 

Kluczowe Dane z Raportów

Analiza Raportów

Raporty takie jak XIV fala badania Bibby MSP Index oraz badanie Pracuj.pl dostarczają cennych informacji na temat sytuacji kobiet w sektorze finansowym. Według tych badań, 52% respondentów potwierdza, że w ich organizacjach prowadzona jest polityka zrównywania szans kobiet i mężczyzn, a 2/3 zadeklarowało równość płacową. Niemniej, tylko 23% firm zachęca mężczyzn do korzystania z urlopów tacierzyńskich, co pokazuje, że kultura równych szans wciąż jest na etapie kształtowania się.
 

Kobiety na Stanowiskach Kierowniczych

 
Badania wykazują, że firmy z kobietami w zarządach osiągają lepsze wyniki finansowe. Kobiety wnoszą do zarządzania unikalne umiejętności, takie jak empatia, dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy oraz budowanie zespołów.
Te cechy są kluczowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw XXI wieku. Przykłady same się mnożą. W firmie faktoringowej w której kobieta na stanowisku dyrektora operacyjnego wprowadziła nową politykę współpracy między działowej,  znacząco zwiększyło efektywność pracy i poprawiło wyniki finansowe.
 

Zarobki Kobiet w Firmach Finansowych


Zarobki kobiet w firmach finansowych, mimo postępu w kierunku równości, wciąż pozostają niższe niż zarobki mężczyzn na tych samych stanowiskach. Według danych z raportu Klubu Ekspertów, kobiety w Polsce zarabiają średnio o 15-20% mniej niż ich męscy koledzy. W sektorze finansowym różnice te mogą być jeszcze bardziej widoczne, zwłaszcza na wyższych stanowiskach. W firmach faktoringowych i bankach kobiety często spotykają się z tzw. “szklanym sufitem”, który utrudnia im awans i dostęp do lepiej płatnych ról. Konieczne są działania na rzecz transparentności wynagrodzeń i aktywne wsparcie kobiet w ich rozwoju zawodowym, aby zniwelować te różnice i stworzyć bardziej sprawiedliwe warunki pracy.
 

Równość Szans w Praktyce 

Wyzwania i Przeszkody

Jednym z głównych wyzwań jest nadal panujący stereotyp ról płciowych. Konserwatywne podejście do wychowania oraz tradycyjne postrzeganie roli kobiet i mężczyzn w społeczeństwie często utrudniają wprowadzenie prawdziwej równości w miejscu pracy. W firmach, mimo deklaracji o równości płacowej, kobiety na tych samych stanowiskach co mężczyźni często mają ograniczony dostęp do awansów. Szczególnie w branży finansowej, gdzie dominują mężczyźni, kobiety muszą zmagać się z dodatkowym ciężarem stereotypów.
 

Przykłady Dobrych Praktyk

Programy Mentorskie i Szkoleniowe

W co piątej firmie finansowej prowadzony jest program mentorskie i szkoleniowe dla kobiet, co stanowi istotny krok w kierunku ich profesjonalnego rozwoju. Firmy  specjalizujące się w faktoringu coraz częściej organizują szkolenia z zakresu zarządzania dla kobiet, co zaowocowało zwiększeniem liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych o 30%.
 

Branża Finansowa

Branża finansowa jest sektorem, w którym równość płci często bywa wyzwaniem. Pomimo wysokich kwalifikacji, kobiety wciąż stanowią mniejszość na stanowiskach decyzyjnych. W niektórych bankach, wprowadzając politykę wspierania kobiet na stanowiskach menedżerskich, bank zwiększył liczbę kobiet w zarządzie z 10% do 40% w ciągu trzech lat. W firmach faktoringowych, takich jak Bibby Financial Services, inicjatywy promujące równość płci są coraz bardziej widoczne, co wpływa pozytywnie na wyniki finansowe i innowacyjność firmy.
 

Wpływ pandemii i automatyzacji na możliwości awansów kobiet w sektorze finansowym

 
Pandemia COVID-19 oraz rosnąca automatyzacja wpłynęły znacząco na sytuację kobiet w sektorze finansowym. Jak wskazuje raport GI Group, kryzys zdrowotny pogłębił istniejące nierówności na rynku pracy, szczególnie dotykając kobiety. W wyniku pandemii wiele kobiet zmuszonych było do przejęcia dodatkowych obowiązków domowych, co utrudniło im pełne uczestnictwo w życiu zawodowym.
Automatyzacja natomiast zmieniła strukturę zatrudnienia w branży finansowej, eliminując niektóre stanowiska, ale jednocześnie stwarzając nowe możliwości w obszarach wymagających zaawansowanych kompetencji technologicznych.
Niestety, kobiety często nie miały równych szans na dostęp do tych nowych, bardziej zaawansowanych ról, co ograniczało ich możliwości awansu. Wprowadzenie programów szkoleniowych i zwiększenie wsparcia dla kobiet w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych są kluczowe, aby zapewnić im lepsze perspektywy kariery w zmieniającym się krajobrazie finansowym.
 

Wnioski i Rekomendacje

Działania na Przyszłość

Aby skutecznie wprowadzać równość płci w MŚP finansowych, konieczne jest:
 
  • Zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z różnorodności.
  • Promowanie polityki równości szans.
  • Wdrażanie programów szkoleniowych i mentorskich.
  • Przełamywanie stereotypów poprzez edukację i zmiany kulturowe w firmach.
 

Podsumowanie

Sytuacja kobiet w małych i średnich firmach finansowych w Polsce jest coraz lepsza, ale wciąż wymaga wielu zmian. Kluczowe jest wprowadzenie i konsekwentne realizowanie polityki równości szans, a także aktywne wsparcie kobiet w ich rozwoju zawodowym. Wzrost liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych przynosi wymierne korzyści zarówno firmom, jak i całej gospodarce.

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej