Strona główna Faktoring w Polsce Międzynarodowa windykacja należności: Gdzie najtrudniej jest ściągnąć należności?

Międzynarodowa windykacja należności: Gdzie najtrudniej jest ściągnąć należności?

  • Ocena stopnia złożoności windykacji Allianz Trade mierzy, jak trudno jest ściągnąć należności w danym kraju.
  • Szwecja, Niemcy i Finlandia to trzy kraje, w których windykacja należności jest mniej skomplikowana, podczas gdy Arabia Saudyjska, Malezja i ZEA to miejsca, w których windykacja należności stanowi największe wyzwanie.
  • Zmniejszyła się różnica w trudności odzyskiwania należności pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi: w 20 z 49 krajów odnotowaliśmy zmniejszenie złożoności procesu windykacji.

To już trzecia edycja badania oceny stopnia złożoności windykacji przeprowadzona przez Allianz Trade. W przejrzysty sposób odzwierciedla ono trudności w ściąganiu należności, co pomaga w podejmowaniu decyzji i w zarządzaniu należnościami w międzynarodowej wymianie handlowej, co ma zasadnicze znaczenie w sytuacji globalnego wzrostu niewypłacalności przedsiębiorstw (+10% w 2022 r. i +14% w 2023 r.). Ocena obejmuje 49 krajów reprezentujących prawie 90% światowego PKB i 85% światowego handlu.

Europa jest nadal najłatwiejszym miejscem do odzyskiwania swoich należności

Gdzie najlepiej (czyli najskuteczniej) jest windykować należności? Nie jest zaskoczeniem, że podobnie jak w poprzedniej edycji naszej oceny stopnia złożoności windykacji (2018), Europa zajmuje czołowe miejsce. W pierwszej dziesiątce najbardziej przyjaznych miejsc do windykacji znajdują się następujące kraje europejskie. Szwecja (z wynikiem 30), Niemcy (30) i Finlandia (32) są najlepsze w swojej klasie, a ich wyniki pozostają stabilne w porównaniu z naszym poprzednim raportem. Nowa Zelandia jest pierwszym krajem pozaeuropejskim, który znalazł się w rankingu (12. miejsce, wynik 36, +1 punkt od 2018 roku), a następnie Brazylia (20. miejsce, wynik 43, stabilny).

„W Szwecji, Niemczech i Finlandii lokalne przedsiębiorstwa dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych, a sądy wywiązują się z wydawania decyzji w terminie, co ułatwia firmom ściąganie długów. Stanowi to kontrast w stosunku do innych krajów europejskich, takich jak Francja (10. miejsce, 36 pkt., bez zmian) i Hiszpania (11. miejsce, 36 pkt., spadek o -1 pkt.), gdzie ściąganie długów jest bardzo skomplikowane w przypadku niewypłacalności dłużnika, zwłaszcza jeśli chodzi o niezabezpieczonych wierzycieli” – wyjaśnia Maxime Lemerle, główny analityk ds. badań nad niewypłacalnością w Allianz Trade.

Arabia Saudyjska (91, poprawa o 3 punkty), Malezja (78, stabilizacja) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (72, spadek złożoności windykacji aż o 9 punktów) zamykają ranking w 2022 roku. Pomimo pewnej poprawy w zakresie złożoności procedur sądowych, międzynarodowa windykacja należności jest w Arabii Saudyjskiej trzykrotnie bardziej skomplikowana niż w Szwecji, Niemczech i Finlandii.

W prawie co drugim kraju odnotowaliśmy spadek oceny złożoności windykacji

Różnica między gospodarkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi jest nadal duża. W istocie 14 z 16 krajów Europy Zachodniej ma zauważalnie mniej dotkliwy dla wierzycieli poziom złożoności windykacji.

Z kolei Stany Zjednoczone (32. miejsce, 55 pkt, bez zmian) i Kanada (29. miejsce, 53 pkt, bez zmian) otrzymały ocenę „Bardzo Wysoki (poziom komplikacji windykacji)”. Bliski Wschód, Azja i Afryka to trzy regiony, w których windykacja należności jest najbardziej skomplikowana.

Niemniej jednak różnica ta z czasem się zmniejsza. W ciągu ostatnich czterech lat prawie połowa krajów odnotowała spadek oceny w zakresie złożoności windykacji (20 z 49 krajów). Covid-19 skłonił kilka krajów do przyspieszenia reform ram prawnych dotyczących niewypłacalności. Zauważyliśmy również pewną poprawę w zakresie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, np. w Wielkiej Brytanii (dzięki nowej procedurze Moratorium), Australii i UE, gdzie dyrektywa 2019/1023 jest obecnie wdrażana (zmieniając ramy prawne) w różnych państwach członkowskich. Arabia Saudyjska i Chiny również podjęły działania skutkujące zauważalną poprawą: w krajach tych wskaźniki złożoności windykacji zmniejszyły się odpowiednio o -3 punkty i -2 punkty” – mówi Fabrice Desnos, Członek Zarządu Allianz Trade, odpowiedzialny za Ocenę ryzyka, Reasekurację i Gwarancje.

Ocena globalnej złożoności windykacji zmniejszyła się w ciągu ostatnich czterech lat: obecnie wynosi 49, czyli o 2 punkty mniej niż w 2018 roku (51). Jednak pomimo tej pozytywnej tendencji, międzynarodowa windykacja należności pozostaje ogólnie bardzo złożona (średni poziom to: Wysoki).

„We wszystkich krajach istnieją obszary, w których windykacja jest skomplikowana: lokalne praktyki płatnicze wyróżniają się (zawiłością)  szczególnie na Bliskim Wschodzie, ale w większości krajów są źródłem utrudnień. Z kolei złożoność postępowań sądowym jest nieco rzadsza, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, ale gdy już mamy z nią do czynienia, jest zdecydowanie większym wyzwaniem (niż wspominane lokalne uwarunkowania zwyczajowe). Najtrudniejsze są jednak zawiłości związane z niewypłacalnością przedsiębiorstw: postępowania upadłościowe wciąż odpowiadają za połowę wszystkich utrudnień związanych z windykacją na świecie” – wyjaśnia Maxime Lemerle.

Którzy eksporterzy są najbardziej narażeni na złożoność windykacji?

Łącząc wynik złożoności windykacyjnej każdego kraju z jego partnerami handlowymi (kto gdzie eksportuje), Allianz Trade obliczył ekspozycję eksporterów na międzynarodową złożoność procesu windykacji swoich należności eksportowych.

Najmniej narażone (na utrudnienia w odzyskaniu swoich należności eksportowych) są Finlandia, Austria i Norwegia, ponieważ ich dominujący partnerzy handlowi to kraje, w których windykacja należności jest najmniej skomplikowana. Na drugim końcu spektrum wyróżnia się Azja, gdzie siedem krajów znajduje się na szczycie listy krajów najbardziej narażonych na skomplikowaną windykację w związku z handlem międzynarodowym: Hong Kong, Indonezja, Tajlandia, Malezja, Japonia, Singapur i Indie.

Artykuły Powiązane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej